Posts Tagged With: jawatan kosong kdn september 2013

Jawata Kosong Majlis Perbandaran Kluang November 2014

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) November 2014

Jawatan Kosong Jabatan Hutan Negeri Sarawak November 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Kota Buku November 2014

Jawatan Kosong Felcra Berhad Oktober 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) November 2014

Jawatan Kosong Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd (PROTON) November 2014

Jawatan Kosong Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) November 2014

Jawatan Kosong Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) November 2014

Jawatan Kosong Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) November 2014

Jawatan Kosong Majlis Daerah Gerik Disember 2014

Jawatan Kosong Agensi Angkasa Negara Malaysia (ANGKASA) November 2014

Jawatan Kosong Malaysia Productivity Corporation (MPC) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) November 2014