Posts Tagged With: jawatan kosong kerani ktmb sungai petani 2013

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) November 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) November 2014

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu November 2014

Jawatan Kosong Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) November 2014

Jawatan Kosong Universiti Teknologi Mara (UiTM) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) November 2014

Jawatan Kosong Kolej Universiti Insaniah (KUIN) November 2014

Jawatan Kosong Gamuda Berhad November 2014

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) Oktober 2014

Jawatan Kosong Universiti Malaya (UM) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak (SALCRA) November 2014

Jawatan Kosong Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia (KPWKM) November 2014

Jawatan Kosong Kolej RISDA Sdn Bhd Oktober 2014

Jawatan Kosong Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) November 2014