Posts Tagged With: jawatan pemand

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka Disember 2014

Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) Disember 2014

Jawatan Kosong Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) Disember 2014

Jawatan Kosong Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Disember 2014

Jawatan Kosong Jabatan Perdana Menteri (JPM) Disember 2014

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) November 2014

Jawatan Kosong Jabatan Perdana Menteri (JPM) November 2014

Jawatan Kosong Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia (KPWKM) November 2014

Jawatan Kosong Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) November 2014

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Selayang November 2014

Jawatan Kosong Majlis Daerah Hulu Selangor November 2014

Jawatan Kosong Universiti Malaya (UM) November 2014

Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Oktober 2014