Posts Tagged With: kerja kosong di sandakan jun 2013

Jawatan Kosong Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian (MARDI) November 2014

Jawatan Kosong Universiti Teknologi Malaysia (UTM) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Klang Nobember 2014

Jawatan Kosong Universiti Kuala Lumpur (UniKL) Disember 2014

Jawatan Kosong Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) November 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) November 2014

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) Oktober 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) November 2014

Jawatan Kosong Institut Jantung Negara (IJN) November 2014

Jawatan Kosong Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) November 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (JBioTech) 30 November 2014

Jawatan Kosong Bank Persatuan Malaysia Berhad November 2014