Posts Tagged With: spa i8

Jawatan Kosong Majlis Daerah Tangkak November 2014

Jawatan Kosong Pantai Hospital Cheras November 2014

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Disember 2014

Jawatan Kosong Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) November 2014

Jawatan Kosong Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Disember 2014

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) November 2014

Jawatan Kosong Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) Disember 2014

Jawatan Kosong Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) November 2014

Jawatan Kosong di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Oktober 2014

Jawatan Kosong Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) Disember 2014

Jawatan Kosong Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) November 2014

Jawatan Kosong Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor November 2014

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) November 2014

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) Disember 2014

Jawatan Kosong Majlis Daerah Gerik Disember 2014